Pomáhame deťom s DMO.

Pomáhame deťom s DMO.

Pomáhať sa má! Túto banálnu vetu je počuť odvšadiaľ ale pre ľudí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc, až taká banálna nieje. Možno práve preto sa majiteľ firmy Jutex rozhodol založiť nadáciu a začal pomáhať deťom s DMO.

Život s diagnózou detská mozgová obrna nie je vôbec ľahký a netýka sa iba pacientov, ale tiež ich rodín. Nevyliečiteľné celoživotné ochorenie im dáva zabrať aj v oblasti rodinného rozpočtu. Neustála rehabilitačná liečba, ktorá nie je hradená poisťovňou si vyžaduje nemalé finančné prostriedky.

Nadácia Pomoc druhému je mimovládna nezisková organizácia so zameraním na pomoc deťom s detskou mozgovou obrnou a ich rodinám. Základným cieľom nadácie je zmeniť život a postavenie každého dieťaťa s DMO a jeho rodiny tak, aby DMO či iná neurologická porucha nebola prekážkou v jeho rozvoji, aby malo dostupnú kvalitnú starostlivosť a aby jeho rodina nestratila svoje základné vitálne funkcie, zdravé vzťahy a možnosť uplatniť sa.  Nadácia Pomoc druhému prevádzkuje systém komplexnej pomoci rodinám a deťom s DMO. Systém sa skladá zo štyroch základných programových pilierov: Finančná a materiálna pomoc, Rehabilitačné centrum, Dobrovoľníctvo a Informačná platforma.

Radi by sme Vám predstavili ako môžete využiť finančnú a materiálnu pomoc, ktorú nadácia poskytuje. Predovšetkým treba povedať, že pomoc je určená deťom s detskou mozgovou obrnou a ich rodinám pri prekonávaní zložitých zdravotných a sociálnych situácií spojených s touto diagnózou.

Ako o pomoc požiadať ? Žiadatelia sa môžu zapojiť do darcovského programu formou zverejnenia svojho príbehu na našej webovej stránke www.pomocdruhemu.sk. V časti POTREBUJEM POMOC  nájdu formulár, v ktorom vyplnia údaje potrebné k registrácii žiadosti. Po schválení žiadosti bude príbeh zverejnený v galérii našich príbehov, so stručným popisom situácie v akej sa klient práve ocitol po dobu jedného roka. Cez príbeh môže žiadateľ oslovovať potenciálnych darcov a budovať si tak okruh svojich podporovateľov. Svoj príbeh môže pravidelne aktualizovať novými informáciami a fotografiami. Informovaním svojho okolia o zbierke a zdieľaním na sociálnych sieťach máte možnosť rýchlejšie vyzbierať potrebné finančné prostriedky a použiť ich na daný účel.