Rehabilitácia je dôležitá: Centrum Natália pomáha deťom plniť sny

Rehabilitácia je dôležitá: Centrum Natália pomáha deťom plniť sny

Neziskové zdravotníce zariadenie Centrum Natália bolo založené v roku 2016. Dnes centrum poskytuje rehabilitačné služby pre deti s DMO, ako napr. Thera Suit metódu a Bobath Koncept nielen vo forme pobytov, ale taktiež ako ambulantnú liečbu.

Do ponuky rehabilitačných služieb pribudli aj ďalšie ambulantné terapie: kraniosakrálna terapia, masáže, snoezelen terapia, bioptrón terapia, oxygenoterapia, vibračná masáž chodidiel, kinesiotaping, idividuálna špeciálno – pedagogická terapia, biofeedback či rTMS terapia. Cvičenia sú zamerané na rozvoj fyzických, ale aj mentálnych funkcií pacienta.

Centrum-Natália

Rehabilitačné centrum Natália vzniklo z malého privátneho centra ako sesterská organizácia nadácie Pomoc druhému. Postupom času narastal záujem klientov o služby centra a kapacity nepostačovali na pokrytie ich požiadaviek.

Nadácia Pomoc druhému je mimovládna nezisková organizácia so zameraním na pomoc deťom s detskou mozgovou obrnou a ich rodinám, ktorá vznikla v roku 2005. Základným cieľom nadácie je zmeniť život a postavenie každého dieťaťa s DMO a jeho rodiny tak, aby DMO či iná neurologická porucha nebola prekážkou v jeho rozvoji, aby malo dostupnú kvalitnú starostlivosť a aby jeho rodina nestratila svoje základné vitálne funkcie, zdravé vzťahy a možnosť uplatniť sa.

Ak Vám život takýchto detí, nie je ľahostajný a radi by ste ich v napredovaní finančne podporili, môžete tak urobiť tu: www.pomocdruhemu.sk.

Ďakujeme.

Centrum-Natalia