Vážený zákazník, prihlásením na zasielanie newslettera u nás automaticky získavate niekoľko výhod:

  • zľava na každý ďalší nákup vo výške 5% (zľavy sa nedajú kombinovať, vždy platí vyššia zľava)
  • informácie o akciách a výpredajoch (maximálne raz za mesiac)
  • aktuálne letáky (maximálne raz za mesiac)
  • info o novinkách (maximálne raz za mesiac)

Zákazník vyplnením tejto registrácie udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2012 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v registrácii v systéme Predávajúceho za účelom plnenia registračnej zmluvy.

Zákazník vyplnením tejto registrácie udeľuje Predávajúcemu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v registrácii v systéme Predávajúceho za účelom plnenia registračnej zmluvy.

Zákazník má právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu: Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská Republika, statny.dozor(zav)pdp.gov.sk, tel: +421 /2/ 3231 3220.
Osobné údaje spracováva firma JUTEX SLOVAKIA, s.r.o, Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava.                              

Zákazník má právo žiadať pre prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania na ktorejkoľvek z pobočiek firmy JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., alebo telefonicky na čísle +421907715960, alebo mailom na adrese: eshop@jutex.sk

Doba uchovania takýchto údajov je 5 rokov.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a  bol som informovaný o ochrane osobných údajov podľa článku 13 o nariadení GDPR a dávam súhlas k zasielaniu marketingovému materiálu.